top of page
OBCHODNÍ PODMÍNKY

Vítejte na internetových stránkách www.fit-body24.com. Návštěvou stránky, zobrazením jakéhokoliv obsahu na stránce a/nebo nákupem na stránce stvrzujete, že jste si přečetli, pochopili, jste právně způsobilí a tedy souhlasíte, že jste právně vázáni těmito podmínkami. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte tuto stránku. 

 
OBJEDNÁVKY

Všechny objednávky jsou zpracovány on-line prostřednictvím naší webové stránky. Pokud máte problémy s objednáním online můžete nás kontaktovat prostřednictvím emailu info@fit-body24.com. Máme právo objednané zboží nedodat, je-li poskytnutá adresa neplatná nebo neexistující. V případě, že zboží nebude na skladě, může se dodací lhůta prodloužit. Zboží není lékem ani léčivem. Výsledky hubnutí spočívající v používání zboží nejsou zaručeny pro každého a liší se podle individuálních dispozic klienta. Používání potravinových doplňků nenahrazuje konzultaci u lékaře či jiného specialisty, před započetím diety doporučujeme poradit se s lékařem. Uživatel, který si objednává musí mít alespoň 18 let nebo mít souhlas svého zákonného zástupce v souladu s právními předpisy. Barva a povrchový vzhled produktu prezentovaným na internetových stránkách se může lišit od pravdivých barev a povrchu z důvodu užitých technologií a tisku fotografií a obrázků a nemusí správně odrážet barvy a odstíny.

 
CENY

Všechny ceny uvedené na internetových stránkách jsou konečné. Platby přijímáme na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce). Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny výrobku popsaném na těchto stránkách, a také možnost provádět a rušit akční nabídky nebo provádět změny bez předchozího upozornění. 

DOPRAVA

Doprava je v rámci České Republiky zdarma. Zboží dodáváme do 3-5 pracovních dnů kurýrní službou, předpokládané dodací termíny jsou závislé na našich dodavatelích a dalších faktorů, které jsou mimo naši kontrolu a podléhají změnám. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. V případě nevyzvednutí zásilky je kupující povinen uhradit poštovné za dobírku a to v hodnotě 140 Kč do 14ti dnů. 


ZMĚNY V OBJEDNÁVCE

Kupující může změnit nebo zrušit objednávku nejpozději do 24 hodin po potvrzení objednávky a to písemně přes email info@ft-body24.com. V opačném případě může být uživateli účtován poplatek za poštovné a balné.

 
REKLAMACE, ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Pokud chcete požádat o vrácení peněz kontaktujte nás prostřednictvím emailu info@fit-body24.com. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 14 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícího. Přepravní a manipulační poplatky jsou nevratné. Společnost si vyhrazuje právo vlastního uvážení, a odmítá jakýkoliv návrat, který není v souladu s těmito požadavky. Na pozdější reklamace typu "nemohu přípravek užívat ze zdravotních důvodů nebo z důvodu nevolnosti" nebude brán zřetel. Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Zboží je kupující  povinen vrátit úplné, nepoškozené, čisté, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal na adresu. Nárok na reklamace se nevztahuje na: opotřebování zboží z povahy produktu běžného užívání a opotřebování časem škody na zboží z neobvyklého používání nebo škody zaviněné uživatelem (nevhodný způsob manipulace, atd.) Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Bude-li Vaše reklamace vyhodnocena jako neoprávněná, zboží Vám bude vráceno zpět formou dobírky na Vaše náklady). 


DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Veškeré produkty, které se řadí mezi doplňky stravy, nebudou plně účinné jestliže nebudou užívány spolu se zdravou, vyváženou a pestrou stravou a také propojeny s aktivním a zdravým životním stylem. Léčba potravinovými doplňky není doporučována dospívajícím, těhotným a kojícím ženám a seniorům. V případě, že máte jakékoliv pochybnosti, nebo vystoupili jakékoliv potíže, prosíme o kontakt se svým lékařem.

 
OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

 

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

bottom of page